Presentació

El XV Simposi de la Red Iberoamericana de Terminologia (RITerm 2016) es durà a terme a la Facultat de Filosofia, Lletres i Ciències Humanes de la Universitat de São Paulo, a São Paulo, Brasil, del 18 al 21 d’octubre de 2016.

Aquest simposi dóna continuïtat als simposis anteriors realitzats cada dos anys, en territoris iberoamericans, des de la creació de la Red Riterm l’any 1988 a Caracas, Veneçuela. Enguany serà la 15à edició d’un esdeveniment dedicat a la Terminologia, en les seves vessants teòriques i pràctiques.

RITerm 2016 està dirigit a investigadors i professors, alumnes de grau i postgrau, grups de recerca i organismes, públics i privats, i a totes les persones interessades en la Terminologia i en les seves aplicacions.

El tema del XV Simposi intenta mostrar que la Terminologia, vinculada, moltes vegades, a les ciències i als científics, també està present en totes les nostres activitats: en l’indústria, l’empresa, les activitats administratives, l’ensenyament, l’esport, la gastronomia, l’artesania, etc. En resum, la Terminologia està present en totes les nostres activitats quotidianes.

Així doncs, el XV Simposi Iberoamericà de Terminologia estarà dedicat al tema: Terminologia i vida quotidiana, desafiaments per a la construcció d’una societat més dels ciutadans i té l’objectiu d’emfatitzar tant el paper i la importància que els termes i les activitats terminològiques exerceixen en el dia a dia dels ciutadans, com les diferents formes de facilitar la divulgació de les terminologies.

La Comissió organitzadora del XV Simposi i el Comitè Executiu de RITerm tenen el plaer de convidar a tots els interessats en els estudis terminològics i en les activitats que se’n deriven a participar al XV Simposi de la Red Iberoamericana de Terminologia (RITerm 2016).

 

                                          

 

Patrocinadors:

 

                                                                                                                                       

Català