Presentació de treballs

Les inscripcions per participar en les activitats del XV Simposi de la Red Iberoamericana de Terminologia s’obriran l’1 de febrer i es tancaran el 30 de juny de 2016, a la pàgina del simposi (inscripcions).

En les activitats del simposi, s’han previst dues modalitats de participació: com a oient i com a presentador de treball, ja sigui en forma de comunicació o de pòster. Per a la presentació de pòster es poden inscriure alumnes de grau, amb coautoria amb un professor/tutor. Els postgraduats es poden inscriure per a la presentació d’una comunicació o d’un pòster. 

Les propostes de comunicacions i pòsters han d’estar relacionades amb els temes següents, cosa que no exclou la possibilitat d’acceptar altres temàtiques relacionades amb la Terminologia: 

Terminologia i activitats quotidianes i laborals
Terminologia als mitjans de comunicació i a les xarxes socials
Terminologia i divulgació científica
Terminologia i ensenyament
Aspectes teòrics i aplicats a la terminologia
Terminologia i neologia
Terminologia i organització del coneixement
Terminologia i traducció especialitzada
Terminologia i recursos informàtics
Terminologia i altres disciplines (Lexicografia, Lingüística de corpus, Morfologia...)
Altres

Els resums, de comunicació i de pòster, han de tenir entre 150 (mínim) i 300 paraules (màxim) i han d’estar redactats en una de les tres llengües oficials de RITerm: portuguès, espanyol o català. 

Tots els treballs seran avaluats, anònimament, per tres membres de la Comissió Científica de l’esdeveniment. El resultat de l’avaluació es comunicarà a l’autor o als autors un mes després de la inscripció del treball.

Per tal de limitar el número de sessions simultànies, cada participant podrà presentar només una comunicació com a autor principal o primer autor. No obstant això, podrà inscriure’s com a segon autor en un altre treball.

Els pòsters s’exposaran en una sessió d’una hora en un horari determinat de la programació. Els autors hauran d’estar presents en aquesta sessió, al costat dels seus respectius treballs. Els pòsters han de tenir unes dimensions màximes de 90 cm d'ample i 120 cm de llarg. El text ha de contenir: títol del treball; nom(s) autor(s); institució; descripció del treball i referències bibliogràfiques. Suggeriment de la font: entre 24 i 30 (text) i entre 60 i 64 (títol).

Els autors de la comunicació disposaran de 20 minuts per a la presentació dels seus treballs. Les discussions dels treballs presentats en les sessions comunicatives es realitzaran al final de les presentacions.

 

QUOTES D'INSCRIPCIÓ

CATEGORIA FINS  AL   15 DE SETEMBRE A PARTIR DEL 16 DE SETEMBRE
Oients R$ 120,00 R$ 120,00
Oients (alumnes de grau) R$ 60,00 R$ 60,00
Alumnes de grau amb presentació de pòster  R$ 80,00 R$ 100,00
Alumnes de postgrau amb presentació de comunicació o pòster R$ 175,00 R$ 200,00
Expositors de comunicació o pòster (membres de RITerm) R$ 350,00 R$ 400,00
Expositors de comunicació o pòster (no membres de RITerm) R$ 400,00 R$ 450,00

 

Català